Na deževni četrtek smo učenci tretjih razredov izdelovali družabne igre na temo promet.

Naravoslovni dan nam je zelo hitro minil ob igrah spomin in tri v vrsto, ki smo jih sami naredili.