Dostop do preizkusov in dosežkov posameznega učenca bo omogočen prek spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer:

  • za učence 9. razreda: od srede, 31. 5. 2023 do petka, 2. 6. 2023;
  • za učence 6. razreda: od torka, 6. 6. 2023 do četrtka, 8. 6. 2023;

 

Učenci bodo v tem času opravili vpogled tudi na šoli skupaj z učitelji.