Z zadnjimi decembrskimi dnevi vstopamo v praznični čas, ki pa v naši državi ni le v znamenju praznovanja božiča in slovesnega vstopa v novo leto, ampak tudi v znamenju spomina na oblikovanje samostojne in neodvisne Republike Slovenije.

  1. decembra namreč praznujemo dan samostojnosti in enotnost ter se spominjamo plebiscita, s katerim je bil leta 1990 narejen ključni korak k slovenski osamosvojitvi.

Glasovanje državljanov Republike Slovenije je potekalo 23. decembra 1990 in kar 88% vseh volilnih upravičencev se je odločilo za odcepitev od Jugoslavije ter za samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Rezutati plebiscita so bili razglašeni tri dni pozneje, 26. 12., in med ljudmi je zavladalo veliko navdušenje. S tem dejanjem narodne samoodločbe je bil postavljen temelj za kasnejšo državno osamosvojitev.

Dnevu samostojnosti in enotnosti bomo letos namenili še posebno pozornost, saj je od tega prelomnega dogodka minilo okroglih 30 let. Zaradi okoliščin, v katerih smo se znašli, si bomo šolsko proslavo ogledali preko spleta. Učenci bodo predstavili dogajanje leta 1990 ter kulturne in naravne lepote naše domovine. Plebiscita se bomo spomnili tudi pri pouku in s projektom Moja domovina.

Praznujmo praznik s ponosom in zavestjo, da smo sposobni uresničiti tudi najbolj drzne sanje.

Pripravila: A. Polanšek

   

 

http://zgodovina.si/glas-javnosti-za-slovensko-osamosvojitev-plebiscit-1990/, 19. 12. 2020
https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/#group-25780, 20. 12. 2020