33 učencev od 6. do 9. razreda se je udeležilo Start up vikenda v OŠ Križe. 

In kaj vse se je dogajalo?

Začeli smo v petek, 4. oktobra z naslednjimi vsebinami: predstavitev poslovnih idej udeležencev, formiranje ekip in izbira izziva za ekipo, raziskava trga in obstoječih rešitev, osnove metode hitrega prototipiranja in raziskava trga/konkurence/obstoječih rešitev, hitro prototipiranje po ekipah, predstavitev domišljenih možnih izdelkov/rešitev vrstnikom in povratna informacija s strani vrstnikov, mentorjev in profesorjev, predavanje o reševanju Canvas modela, začetek reševanja Canvas modela po ekipah z mentorji.

Prespali v šoli…

Nadaljevali pa v soboto z: delom na projektu z mentorji in ekipami, predavanjem o javnem nastopanju in izdelavo PITCH-a, delom na predstavitvah in zaključkom.

Bili smo ustvarjalni, podjetni in inovativni.

 

Aktivnosti Start up vikenda financira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.