Količina zbranega papirja po razredih v zbiralni akciji

  1. in 14. 5. 2019
Razred Količina zbranega papirja
1. a 2019 kg
1. b 997 kg
2. a 853 kg
2. b 750 kg
3. a 1673 kg
3. b 1807,5 kg
4. a 1983 kg
4. b 2512,5 kg
5. a 1399,5 kg
5. b 1409 kg
6. a 1585,5 kg
6. b 1415 kg
7. a 834 kg
7. b 1343 kg
8. a 914 kg
8. b 474,7 kg
9. a 967,5 kg

Deset učencev, ki so v tem šolskem letu zbrali največ papirja, bomo nagradili.