Na osnovni šoli Križe smo se odločili, da bomo daljše odmore namenili zdravemu načinu preživljanja prostega časa. Največkrat, če le vreme dopušča, gremo učenci razredne stopnje na šolsko dvorišče. Igramo nogomet, košarko ali kaj drugega, včasih pa se le sprehodimo in klepetamo.

Če pa nam vreme le premočno zagode, si naredimo lepo kar v učilnici. V 5.a razredu smo se odločili za “limbo – ples”. Ob plesu se zabavamo, sprostimo in uživamo. Odmor migne kot bi mignil. Tako so naše glave prezračene in pripravljene na novo učenje.

 

5.a razred OŠ Križe

razredničarka Polonca Kammermeier