V letošnjem šolskem letu je naša šola vključena v projekt EU@home. Sodelujemo s Fakulteto za družbene vede v Ljubljani. V projekt je vključenih nekaj slovenskih šoli iz vse Slovenije. V okviru tega projekta sta učence 7., 8. in 9. razreda pri pouku geografije obiskala dva strokovnjaka zaposlena v institucijah EU. To sta zunanji strokovnjak Evropske komisije, GREGA JUG in Direktor direktorata za obiskovalce pri EU, dr. CIRIL ŠTOKELJ. Učencem sta na zanimiv način predstavila delovanje Evropske unije, svoje delo, delovno mesto, sodelavce s katerimi delata, svoje življenje, svojo poklicno pot in življenje v Bruslju. Učenci so z zanimanjem poslušali in spoznali dva zanimiva poklica v okviru Evropske Unije. Na koncu predavanj so učenci spraševali veliko vprašanj in razvila se je zanimiva debata. Najbolj se je učencem v spomin vtisnil podatek o njuni višini plače.

Martina Hribernik